Laboratuvar

Akredite Laboratuvar Test Hizmetleri

IHM Expert, laboratuvar test ve analiz faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararsı akreditasyona sahip geniş kapsam test ve analiz listesi olan grup firmamız AÇEVA-Analitik Çavre Analiz Laboratuvarı ile işbirliği yapmaktadır. Laboratuvar hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

AÇEVA Laboratuvarı, IHM in hazırlanması için toplanan numunelerin testlerini yapan ISO / IEC 17025 akredite bir test laboratuvarıdır. Laboratuvarın akreditasyon kapsamı, AB SRR'nin Ek 1'inde ve HKC'nin Ek 1'de (Tablo A ve Tablo B) listelenen malzemelere göre test için gerekli parametreleri kapsar MEPC.269(68) (15 Mayıs 2015'te kabul edilmiştir) ). Analizler, EMSA'nın IHM in Geliştirilmesi ve Bakımı İle İlgili En İyi Uygulama Kılavuzu'nda ayrıntıları verilen en iyi uygulamalar izlenerek yapılır.

AÇEVA, bu testleri kılavuzlarda önerilen metodolojilere göre gerçekleştirmek için geniş imkânlara sahiptir. Şu anda laboratuvar, dünya çapında çok sayıda gemi için IHM analizini yürütmektedir.

IHM Hazırlanırken Araştırılması Gereken Laboratuvar Test Parametreleri


Ek-1 de yer alanlar;

Asbest
Ozon Tabakasını incelten maddeler (ODS)
Poliklorlu bifeniller (PCB)
Perflorooktan Sülfonik Asit (PFOS)
Hegzabromosiklod odekan (HBCCD)
Kirlenme önleyici bileşlikler ve sistemler (anti-fouling)

Ek-2 de yer alanlar;

Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri
Kurşun ve kurşun bileşikleri
Civa ve civa bileşikleri
Polybromınated Diphenyl Eterler (PBDEs)
Polibromlu bifenil (PBB)
Polikrlorürlü Naftalinler (3 den fazla klor atomu)
Klorlu Parafinler (Alkanlar C10-C13, Kloro)
Bromlu alev geciktirci (HBCDD)

AÇEVA Laboratuvarı BV ve RİNA tarafından onaylanmış bir laboratuvar olup Liberya Bayrağı tarafından yetkilendirilmiştir.


ACEVA is an Accredited Laboratory and an IHM Company Approved by Bureau Veritas (BV) and RINA. ACEVA is also Authorized by Liberian Registry