29 Mar 2018

Vitamin D2/D3 LC-MS/MS Aplikasyonu

Serum matrisinde LC-MS/MS ile Vitamin D2/D3 miktarlandırma analizi, aplikasyon çalışması.

İçerik:
Vitamin D, halk arasında ‘güneş ışığı vitamini’ olarak bilinen, kalsiyum metabolizması ve kemiklerin sağlığı açısından çok önemli olan bir maddedir. Vitamin D’nin en önemli fizyolojik fonksiyonu yaşamsal faaliyetler için gerekli olan kalsiyum ve fosforun kandaki seviyesini belirli limitler içinde tutmaktır. Vitamin D2 ve D3 karaciğerde 25-hidroksilaz enzimi tarafından sırasıyla 25-OH Vitamin D2 ve D3’ e metabolize edilmektedir. Bu metabolitlerin miktar tayini yaygın olarak insan kanındaki vitamin D miktarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Vücuttaki Vitamin D durumu hormonlara bağlı olan birçok hastalık için klinik anlamda önem taşır. 25-OH-Vitamin D3 ve 25-OH-Vitamin D2 serumdaki konsantrasyonlarının miktarı hipokalesemik ve hiperkalsemik gibi metabolik kemik hastalıklarının ayrıcı tanısında kullanılır.
Bu metabolitlerin analizi aşağıdaki bazı nedenlerden dolayı oldukça zordur.
Serumdaki düşük 25-OH Vitamin D metabolit konsantrasyonu (level of μg/L).
Işık ve sıcaklık etkisi altında düşük kararlılık.
Benzer kimyasal özelliklere sahip başka metabolitlerin varlığı.
Kolesterol gibi doğal yağların fazla miktarda bulunması.
BEKLENEN DEĞERLER :
<10 ng/mL (çok düşük)
10-19 ng/mL (düşük)
20-50 ng/mL (normal)
51-80 ng/mL (artan hiperkalsüri riski)
>80 ng/mL (olası toksisite)
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : 50 ul
Analiz Süresi: 3 dakika
Kolon Frını : 22 C
Analitik Kolon: Dikma C18 İnspire, 50*2,1 , 5um
Metodun devamı için iletişime geçiniz…