29 Mar 2018

Yumurta matrisinde Coccidiostat türü antibiyotik metabolitlerinin LC-MS/MS ile analizi, aplikasyon Çalışması İçerik: Coccidiostat antiprotozoal ajan olarak Coccidia paraziti işlevi görür. Kanatlı hayvan yemlerine katılan antibiyotik türevli ilaçlardan Coccidiostat başlıca bileşenlerdendir. Olası Hastalıklardan korunma için kullanılan bu ilaçlar doz aşımlarında hayvanın et ve yumu...

29 Mar 2018

Serum matrisinde LC-MS/MS ile Vitamin D2/D3 miktarlandırma analizi, aplikasyon çalışması. İçerik: Vitamin D, halk arasında ‘güneş ışığı vitamini’ olarak bilinen, kalsiyum metabolizması ve kemiklerin sağlığı açısından çok önemli olan bir maddedir. Vitamin D’nin en önemli fizyolojik fonksiyonu yaşamsal faaliyetler için gerekli olan kalsiyum ve fosforun kandaki seviyesini belirli li...

29 Mar 2018

İçerik: Aminoasitler canlı organizmalardaki proteinlerin yapıtaşıdır. Aminoasitlerin biyolojik sıvılardan kantitatif analizi doğuştan gelen aminoasit metabolizmasındaki bozuklukların klinik tanısında ve veya sağlıklı insan taramasında büyük önem taşır. İdrarda aminoasit analizi renal amino asit taşınımnasıyla ilgili rahatsızlıkların(ör:sistinüri) tanısı için önemlidir. Aminoasitleri...

29 Mar 2018

İçme Suları, musluk suları matrislerinde LC-MS/MS ile Akrilamid Kalıntısı miktarlandırma analizi, aplikasyon Çalışması. İçerik: Akrilamid, poliakrilamid malzemeleri yapmak için kullanılan bir kimyasaldır. Poliakrilamid, içme ve atık sularının iyileştirilmesinde partikülleri ve diğer katışık maddeleri temizlemek için kullanılır. Poliakrilamid, aynı zamanda kâğıt ve kozmetiklerde y...

29 Mar 2018

İdrar Örneklerinde, hippürik asit, 2-metil hippürik asit, 3-4 metil hippürik asit miktar tayini için HPLC-UV aplikasyon çalışması; İçerik: Metil Hippürik Asit, Ksilenin idrardaki ana metabolitidir. Ksilen karaciğerde önce Glisin sonra da Orto-para ve meta-metil hippürik aside metabolize olarak idrarla atılır. Yüksek derecede yağda çözünür bir madde olduğu için yağ dokusu ve sinir...

29 Mar 2018

İçerik: Tetrasiklin, Streptomyces rimosus isimli bakteri tarafından üretilen bir antibiyotiktir. Birçok bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Tetrasiklinler bugün bir grup antibiyotiğe verilen genel isimdir, tetrasiklin de bu antibiyotiklerden birisidir. Vücutta, karaciğer tarafından kan dolaşımından alınır, konsantre edilip safra yoluyla bağırsağa gönderilir. Buradan tekrar e...