29 Mar 2018

Coccidiostat LC-MS/MS Aplikasyonu

Yumurta matrisinde Coccidiostat türü antibiyotik metabolitlerinin LC-MS/MS ile analizi, aplikasyon Çalışması

İçerik:
Coccidiostat antiprotozoal ajan olarak Coccidia paraziti işlevi görür. Kanatlı hayvan yemlerine katılan antibiyotik türevli ilaçlardan Coccidiostat başlıca bileşenlerdendir. Olası Hastalıklardan korunma için kullanılan bu ilaçlar doz aşımlarında hayvanın et ve yumurtasında da insan sağlığına zarar verecek düzeyde olabilmektedir.
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : 20 ul
Analiz Süresi: 5 dakika
Kolon Frını : Oda Sıcaklığı
Analitik Kolon: Dikma C18 İnspire, 100*2,1 , 5 um
LC Gradient şartları : (İzokratik)
 
Metodun devamı için iletişime geçiniz…