29 Mar 2018

Aminoasit LC-MS/MS Aplikasyonu

İçerik:
Aminoasitler canlı organizmalardaki proteinlerin yapıtaşıdır. Aminoasitlerin biyolojik sıvılardan kantitatif analizi doğuştan gelen aminoasit metabolizmasındaki bozuklukların klinik tanısında ve veya sağlıklı insan taramasında büyük önem taşır. İdrarda aminoasit analizi renal amino asit taşınımnasıyla ilgili rahatsızlıkların(ör:sistinüri) tanısı için önemlidir. Aminoasitlerin biyolojik vücut sıvılarında birikmesine veya eksikliğine yol açan aminoasidopatilerin tanısında plazmada aminoasit kantitatif analizi tercih edilir.
Biyolojik vücut sıvılarında aminoasitlerin kantitatif analizi bazı nörolojik ve endokronik bozuklukların tanısında klinik önem taşır. LC-MS/MS aminoasitlerle ilgili rahatsızlıkların tanısında kullanılan ve kısa numune hazırlık prosedürü ile 20 dakikada 42 tane aminoasitin sonucu verebilen etkili bir sistemdir.
Metodun devamı için iletişime geçiniz…